Notice: Undefined variable: EtJeDV in /home/developer/domains/negishut.site/wp-includes/media.php on line 1

Notice: Undefined variable: kbnvnQP in /home/developer/domains/negishut.site/wp-includes/admin-bar.php on line 1

Notice: Undefined variable: KcxDqdmcb in /home/developer/domains/negishut.site/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-global-styles-revisions-controller.php on line 1

Notice: Undefined variable: cYBObdp in /home/developer/domains/negishut.site/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-post-statuses-controller.php on line 1

Notice: Undefined variable: GpGyeTbtwb in /home/developer/domains/negishut.site/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 1
סקיורמביט בעמ, שמה דגש ונותנת חשיבות להנגשת אתריה, לשוויון, אי אפליה ושרות נגיש לאנשים עם מוגבלות.

הנגשת אתר זה בוצעה על ידי חברת הנגשת אתרים "negishut.site"

אתר האינטרנט https://negishut.site/ עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.

התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.

לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.

כיצד עובדת ההנגשה באתר? באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

התוכנה פועלת בדפדפנים הפופולריים: Chrome, Firefox, Safari, Opera בכפוף לתנאי היצרן. הגלישה במצב נגישות מומלצת בדפדפן כרום.

אפשרויות הנגישות בתפריט:

התאמה לניווט מקלדת- מתן אפשרות לניווט ע"י מקלדת

התאמה לקורא מסך - התאמת האתר עבור טכנולוגיות מסייעות כגון NVDA , JAWS

חסימת הבהובים - עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

הגדלת פונט האתר ל-4 גדלים שונים

התאמות ניגודיות - שינוי ניגודיות צבעי האתר

התאמת האתר לעיוורי צבעים

שינוי הפונט לקריא יותר

הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

הגדלת התצוגה לכ-200%

הדגשת קישורים באתר

הדגשת כותרות באתר

הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

הצהרת נגישות

שליחת משוב נגישות

פניה לרכז הנגישות :

אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בקושי בנושא נגישות, צוות הנגישות של החברה עומד לרשותכם במגוון ערוצים לפנייה בנושאי נגישות, נשמח לקבל מכם משוב.

פרטי רכז/ת נגישות בחברה

לפניות בנושא הנגשה באתרי קבוצת ידיעות ,ניתן לפנות אל :

שם: יוני אלבז

תפקיד : https://negishut.site/

טלפון : 0507776058

אימייל :yonielbb1@gmail.com

פקס :

כתובת למשלוח דאר : הרב בנימין צביאלי 21 ירושלים

הצהרת נגישות זו עודכנה ביום 01-16-2024.